Kosten en verzekering

Geldzaken

Kosten

Wat een uitvaart kost hangt af van de keuzes die u maakt. Vindt de uitvaart plaats in besloten kring of wordt het een drukbezochte bijeenkomst? Wilt u een rouwadvertentie in een krant (plaatselijk of landelijk)? Kiest u voor een crematie of voor een begrafenis? Deze en nog veel andere elementen brengen verschillende kosten met zich mee. Het financiĆ«le plaatje maak ik voor u inzichtelijk zodat u de juiste beslissingen kunt nemen. Ik vind het daarbij belangrijk dat hierbij volledige transparantie wordt gegeven. Mocht u meer informatie willen, dan wil ik u van harte uitnodigen om vrijblijvend contact op te nemen.

Verzekering

U brengt zo spoedig mogelijk de verzekering op de hoogte na een overlijden ongeacht door wie u de uitvaart laat verzorgen. In alle gevallen heeft u een vrije keuze voor de uitvaartonderneming van uw voorkeur.

Verschillende typen verzekeringen kennen verschillende gevolgen:

  • Kapitaal verzekering: de verzekering keert een vrij besteedbaar bedrag uit.
  • Kapitaal uitvaartverzekering: de uitkering wordt gebruikt om de uitvaart en de bijkomende kosten te financieren. Kosten die verband houden met de uitvaart moeten voorgelegd worden aan de verzekeraar. De verzekeraar keert maximaal het bedrag uit waarvoor de overledene was verzekerd.
  • Natura uitvaartverzekering: hierbij wordt een standaardpakket geboden van diensten en producten volgens de polisvoorwaarden. Voor bijkomende diensten/producten worden extra kosten berekend. In principe gaat de verzekeraar er bij deze polis van uit dat u de uitvaart door de verzekeraar laat verzorgen. Dit is echter niet verplicht en u kunt zelf de keuze voor een uitvaartverzorger maken. Wanneer u kiest voor een andere onderneming dan de verzekeraar is het raadzaam om na te vragen welk bedrag er in dat geval wordt uitgekeerd.