Werkwijze

Werkwijze

 

Herinneringen geven kleur aan het heden. Na het overlijden van een dierbare komen er vaak allerlei herinneringen naar boven. Momenten van geluk of verdriet gaan dan door ieders hoofd. Ik streef ernaar om nabestaanden een mooi aandenken mee te geven. Een begrafenis of crematieplechtigheid is immers vaak – hoe pijnlijk ook – een nieuwe voedingsbron voor herinneringen. Het is belangrijk om de tijd te nemen om een uitvaart zo goed mogelijk vorm te geven.

Details maken het geheel. Het gebruik van rituelen en/of symbolen kan houvast geven en troost bieden in de moeilijke periode tijdens en na het afscheids- en verwerkingsproces. Met zorg en aandacht wil ik graag meedenken, de mogelijkheden bespreken en meewerken om het beoogde afscheid te realiseren. Samen met u verzorg ik een uitvaart die een mooie afspiegeling van uw dierbare weergeeft. Ik houd rekening met de wensen die de overledene mogelijk al heeft geuit of beschreven tijdens zijn of haar leven. Tegelijkertijd kijk ik naar wat de behoeften zijn van de nabestaanden. Naast een liefdevolle aanpak ontvangt u een handgemaakt condoleanceboek.

Wanneer u al op de hoogte bent van een naderend afscheid

In die situatie kunt u zelf nadenken / beschrijven, mogelijk samen met uw dierbaren, over hoe u invulling wilt geven aan het afscheid. Hierbij kan ik ondersteuning bieden en advies geven.
 

Na overlijden

Vanaf het moment van overlijden tot na de herinneringsbijeenkomst zal ik er zorg voor dragen dat u in rust en op passende wijze afscheid kunt nemen van uw dierbare. Ik ondersteun het plaatsvinden van mogelijke rituelen, toespraken of overige creatieve uitingen. In elke fase is er aandacht voor persoonlijke inbreng.
 

Na de uitvaart

Tijdens het nazorggesprek kunnen we bespreken en bekijken wat geschikte mogelijkheden zijn voor een eventuele asbestemming, herinneringsobjecten, etc. Als u verdere behoefte heeft aan steun, kan ik u in contact brengen met mensen die u kunnen begeleiden op verschillende manieren.

 “Just remember in the winter
  Far beneath the bitter snow
  Lies the seed, that with the sun’s love
  In the spring becomes the rose”

Bette Midler ~ The Rose