Werkwijze

Werkwijze

Herinneringen geven kleur aan het heden. Na het overlijden van een dierbare komen er vaak allerlei herinneringen naar boven. Momenten van geluk of verdriet gaan dan door ieders hoofd. Ik streef ernaar om nabestaanden een mooi aandenken mee te geven. Een begrafenis of crematieplechtigheid is immers vaak – hoe pijnlijk ook – een nieuwe voedingsbron voor herinneringen. Het is belangrijk om de tijd te nemen om een uitvaart zo goed mogelijk vorm te geven.

Details maken het geheel. Het gebruik van rituelen en/of symbolen kan houvast geven en troost bieden in de moeilijke periode tijdens en na het afscheids- en verwerkingsproces. Met zorg en aandacht wil ik graag meedenken, de mogelijkheden bespreken en meewerken om het beoogde afscheid te realiseren. Samen met u verzorg ik een uitvaart die een mooie afspiegeling van uw dierbare weergeeft. Ik houd rekening met de wensen die de overledene mogelijk al heeft geuit of beschreven tijdens zijn of haar leven. Tegelijkertijd kijk ik naar wat de behoeften zijn van de nabestaanden. Naast een liefdevolle aanpak ontvangt u een handgemaakt condoleanceboek.

Wanneer u al op de hoogte bent van een naderend afscheid

In die situatie kunt u zelf nadenken/ beschrijven, mogelijk samen met uw dierbaren, over hoe u invulling wilt geven aan het afscheid. Hierbij kan ik ondersteuning bieden en advies geven.

Mocht u het fijn vinden om een leidraad te hebben, dan kan ik u gratis mijn werkboekje toesturen. Hierin staan een aantal vragen waar u alvast over na kunt denken. Daarnaast kunt u hier ook eventuele wensen in opschrijven. Bel naar tel. 06-12250842 of mail naar marijke@uvmp.nl en dan zorg ik dat het boekje naar u opgestuurd wordt.

Na overlijden

Vanaf het moment van overlijden tot na de herinneringsbijeenkomst zal ik er zorg voor dragen dat u in rust en op passende wijze afscheid kunt nemen van uw dierbare. Ik ondersteun het plaatsvinden van mogelijke rituelen, toespraken of overige creatieve uitingen. In elke fase is er aandacht voor persoonlijke inbreng.

Na de uitvaart

Het is onvermijdelijk dat er na de uitvaart nog dingen geregeld moeten worden. Daarom stel ik direct informatie beschikbaar voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Nabestaandendesk

De afwikkeling van een nalatenschap is maatwerk. Met Nabestaandendesk-service wordt maatwerk geboden. Dit is een online platform met een checklist die zich aanpast aan uw persoonlijke situatie. Heel eenvoudig komt u erachter wat er afgehandeld moet worden in de nalatenschap. Van erfenis, notaris, bankzaken tot belastingen en het opzeggen van verzekeringen, goede doelen en social media. Zo heeft u snel overzicht en heeft u ook alles na de uitvaart goed geregeld. Mocht u ervoor kiezen om een uitvaart door mij te laten verzorgen, dan bied ik als extra service u een gratis inlogcode aan. 

Nazorggesprek

Tijdens het nazorggesprek kunnen we bespreken en bekijken wat geschikte mogelijkheden zijn voor een eventuele asbestemming, herinneringsobjecten, etc. Als u verdere behoefte heeft aan steun, kan ik u in contact brengen met mensen die u kunnen begeleiden op verschillende manieren.

“Just remember in the winter
Far beneath the bitter snow
Lies the seed, that with the sun’s love
In the spring becomes the rose”

Bette Midler ~ The Rose